Miękkie wieloogniskowe soczewki kontaktowe

Wieloogniskowe soczewki kontaktowe używane do kontroli krótkowzroczności.

Wieloogniskowe soczewki kontaktowe są miękkimi, sferycznymi lub torycznymi soczewkami kontaktowymi. Użytkowane są w ciągu dnia oraz zdejmowane na czas snu. Umożliwiają ostre widzenie z daleka jak i z bliska. Pacjenci powinni nosić soczewki codziennie, aby zapewnić dobre widzenie i hamować narastanie wady. Zalecane jest, aby nosić soczewki tak długo jak istnieje prawdopodobieństwo narastania krótkowzroczności.

Jak wieloogniskowe soczewki kontaktowe przyczyniają się kontroli krótkowzroczności?

Wieloogniskowe soczewki kontaktowe zostały zastosowane po raz pierwszy przez Aller i Wildsoet w celu spowolnienia rozwoju krótkowzroczności. Powodem, dla którego soczewki wieloogniskowe są skuteczne w spowalnianiu narastania krótkowzroczności jest zmniejszenie wysiłku akomodacji przy czytaniu, oraz wytworzenie nowego ogniska widzenia otaczającego centralną część siatkówki. Tego typu zmiana optyki oka powoduje spowolnienie narastania krótkowzroczności.

jak_soczewki_dwuogniskowe_wplywaja_na_spowolnienie_krotkowzrocznosci

Istnieją prace naukowe dotyczące wpływu soczewek kontaktowych na kontrolę krótkowzroczności. Stosowanie miękkich wieloogniskowych soczewek kontaktowych zmniejsza progresję wady o 50% - 70%.

Firma CooperVision, jako pierwsza wprowadziła na świecie jednodniowe wieloogniskowe soczewki kontaktowe o nazwie MiSight, które spowalniają narastanie krótkowzroczności.

Czy występują skutki uboczne przy noszeniu soczewek kontaktowych wieloogniskowych?

Wieloogniskowe soczewki kontaktowe wykorzystywane do spowalniania narastania krótkowzroczności nie różnią się znacząco od zwykłych soczewek kontaktowych noszonych przez miliony ludzi. Powikłania są rzadkie, jeżeli pacjenci stosują się do instrukcji dotyczącej pielęgnacji soczewek, czasu ich stosowania oraz wymiany. Odpowiednio częste wizyty kontrolne u okulisty pozwalają rozpoznać i zlikwidować małe problemy, zanim staną się bardziej dotkliwe. Adaptacja do tego typu soczewek jest dłuższa i trwa zwykle około tygodnia.

Dzieci szkolne z powodzeniem mogą nosić tego typu soczewki kontaktowe. Konieczny jest jednak pewien poziom dojrzałości oraz nadzór rodziców. Dzieci, często dużo szybciej niż dorośli, uczą się jak zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe. Nie ma gwarancji jak narząd wzroku zareaguje na noszenie tego typu korekcji ale badania są niezwykle obiecujące.

Jak zbudowane są wieloogniskowe soczewki kontaktowe?

Wieloogniskowe soczewki kontaktowe zbudowane są w formie koncentrycznych pierścieni, które posiadają różne moce optyczne. W obszarze centralnym zlokalizowana jest moc do dali korygująca krótkowzroczność, natomiast  pierścienie obwodowe posiadają odpowiednio mniejsza moc.

Dwuogniskowa soczewka kontaktowa do kontroli krótkowzroczności.

Do góry