Krótkowzroczność – procedura postępowania

Wszystkie działania, prowadzące do spowolnienia narastania krótkowzroczności, opierają się na zasadzie całkiem nowego podejścia do korygowania wady wzroku. Obwodowe części oka muszą być korygowane w mniejszym stopniu niż centralna część, niezależnie od tego czy będą to okulary, ortosoczewki czy dwuogniskowe soczewki kontaktowe. Obszar obwodowej części oka, który jest słabiej korygowany i występuje tutaj rozogniskowanie, generuje sygnały do zahamowania wzrostu oka a tym samym do zahamowania narastania krótkowzroczności.

nowa_idea_korekcji_krotkowzrocznosci

Ważne jest, aby rozpocząć omawianą terapię już u dzieci szkolnych. Najlepsze rezultaty w spowalnianiu i zahamowaniu narastania wady osiąga się, gdy wada wzroku jest mała. Skuteczność terapii zależy więc od wczesnego rozpoczęcia odpowiedniej korekcji.

1.Postępowanie w krótkowzroczności

 • Zadaniem naszym jest zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie narastania krótkowzroczności.
 • Badanie wzroku powinno być przeprowadzone najpóźniej w wieku 6 lat, a więc w okresie rozpoczęcia edukacji oraz powtarzane, co roku.
 • Pomiar wady wzroku powinien być przeprowadzony po zakropleniu oczu cyclopentholatem, środkiem silnie rozkurczającym mięsień oka, aby badanie było wiarygodne.

2. Jeżeli wada wzroku po kroplach, wyniesie od +0,50 do -0,25 oraz oboje rodziców ma krótkowzroczność należy rozpocząć działania profilaktyczne:

 • Zalecamy przebywanie minimum 2 godzin dziennie na zewnątrz
 • Zalecamy odpowiednie żywienie: organicznie węglowodanów/ cukru/ konserwantów
 • Okulary dwuogniskowe o płynnym przejściu, aby osiągnąć rozogniskowanie na peryferycznych częściach oka ( różnica między dalą a bliżą do 2 D)
 • Okulary powinny być noszone na stałe
 • Częstotliwość kontroli powinna być skrócona do 6 miesięcy

3. Jeżeli wada wzroku po zakropleniu cyclopentholatem, wyniesie -0,50 lub więcej:

 • Krótkowzroczność już narasta od minimum 1 roku
 • W im młodszym wieku rozpoznajemy krótkowzroczność, tym większa może być ona w przyszłości.
 • W okresie intensywnego wzrostu spodziewamy się intensywnego wzrostu wady wzroku
 • Konieczne jest wdrożenie skuteczniejszych metod, które wywołują duże rozogniskowanie w peryferycznej części oka:
  • ortokorekcja (najskuteczniejsza metoda)
  • soczewki kontaktowe dwuogniskowe
  • dwuogniskowe okulary o płynnym przejściu
  • zwykłe jednoogniskowe okulary czy soczewki kontaktowe, jako ostateczność!

4. Jeżeli wada wzroku narasta w wieku dorosłym należy rozważyć podobne metody korekcji jak stosowane u dzieci.

Tego typu terapia nie daje gwarancji zatrzymania narastania wady, lecz stosunkowo wysoka skuteczność (od 30% do 90%) zachęca do jej stosowania. Dotychczas nie ma na świecie innych alternatywnych metod spowolnienia lub zatrzymania narastającej krótkowzroczności.

Do góry