Krótkowzroczność – procedura postępowania

Wszystkie działania, prowadzące do spowolnienia narastania krótkowzroczności, opierają się na zasadzie całkiem nowego podejścia do korygowania wady wzroku. Obwodowe części oka muszą być korygowane w mniejszym stopniu niż centralna część, niezależnie od tego czy będą to okulary, ortosoczewki czy wieloogniskowe soczewki kontaktowe. Obszar obwodowej części oka, który jest słabiej korygowany i występuje tutaj rozogniskowanie, generuje sygnały do zahamowania wzrostu oka a tym samym do zahamowania narastania krótkowzroczności. Dodatkowo taka konstrukcja ortosoczewek, wieloogniskowych soczewek kontaktowych lub okularów zmniejsza napięcie akomodacji czyli wysiłek mięśni oka.

nowa_idea_korekcji_krotkowzrocznosci

Ważne jest, aby rozpocząć omawianą terapię już u dzieci szkolnych. Najlepsze rezultaty w spowalnianiu i zahamowaniu narastania wady osiąga się, gdy wada wzroku jest mała. Skuteczność terapii zależy więc od wczesnego rozpoczęcia odpowiedniej korekcji.

1.Postępowanie w krótkowzroczności

 • Celem jest zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie narastania krótkowzroczności.
 • Badanie wzroku powinno być przeprowadzone najpóźniej w wieku 6 lat, a więc w okresie rozpoczęcia edukacji oraz powtarzane, co roku.
 • Pomiar wady wzroku powinien być przeprowadzony po zakropleniu oczu cyclopentholatem, środkiem silnie rozkurczającym mięsień oka, aby badanie było wiarygodne.

2. Jeżeli wada wzroku po kroplach, wyniesie od +0,50 do -0,25 oraz oboje rodziców ma krótkowzroczność należy rozpocząć działania profilaktyczne:

 • Zaleca się przebywanie od 0,5 do 2 godzin dziennie na zewnątrz
 • Zaleca się zmianę nawyków żywieniowych zdrowezycie.xyz
 • Rozważyć zastosowanie okularów relaksacyjnych
 • Rozważyć okulary o dwóch mocach, aby osiągnąć rozogniskowanie na peryferycznych częściach oka (różnica między dalą a bliżą do 2 D)
 • Okulary relaksacyjne powinny być zakładane zawsze do pracy z bliska (komórka, komputer, czytanie)
 • Zaleca się stosowanie kropli z 0,01% atropiną raz w tygodniu oraz ćwiczeń akomodacji oczu
 • Częstotliwość kontroli powinna być skrócona do 6 miesięcy

3. Jeżeli wada wzroku po zakropleniu cyclopentholatem, wyniesie -0,50 lub więcej:

 • Krótkowzroczność już narasta od minimum 1 roku
 • W im młodszym wieku rozpoznajemy krótkowzroczność, tym większa może być ona w przyszłości.
 • W okresie intensywnego wzrostu spodziewamy się intensywnego wzrostu wady wzroku zaleca się stosowanie kropli z 0,01% atropiną raz w tygodniu oraz ćwiczeń akomodacji oczu
 • Konieczne jest wdrożenie skuteczniejszych metod, które wywołują duże rozogniskowanie w peryferycznej części oka:
  • - ortokorekcja (najskuteczniejsza metoda)
  • - soczewki kontaktowe wieloogniskowe
  • - okulary relaksacyjne lub o dwóch mocach
  • - zwykłe jednoogniskowe okulary lub soczewki kontaktowe, jako ostateczność!

4. Jeżeli wada wzroku narasta w wieku dorosłym należy rozważyć podobne metody postępowania jak u dzieci.

Tego typu terapia nie daje gwarancji zatrzymania narastania wady, lecz z powodu wysokiej skuteczności jest zalecana. Dotychczas nie ma na świecie innych alternatywnych metod spowolnienia lub zatrzymania narastającej krótkowzroczności.

Do góry