Dwuogniskowe soczewki okularowe z płynnym przejściem

Szkła okularowe dwuogniskowe o płynnym przejściu do kontroli krótkowzroczności?

Okulary dwuogniskowe o płynnym przejściu są tak zaprojektowane, aby mogły być używane w ciągu całego dnia oraz aby zapewniały ostre widzenie obiektów zarówno z bliska jak i z daleka. Odległe obiekty widoczne są ostro w górnej części szkła okularowego, bliskie natomiast w dolnej części. Należy nosić je tak długo, jak długo istnieje ryzyko narastania krótkowzroczności. Krótkie przerwy w ich używaniu nie wpłyną negatywnie na cały proces leczenia.

Jakie są efekty noszenia szkieł dwuogniskowych o płynnym przejściu u osób z krótkowzrocznością?

Efekty noszenia tego typu okularów nie są rewelacyjne. Według wiarygodnych prac naukowych, w pierwszym roku wykazywały one skuteczność zmniejszenia narastania wady wzroku od 100% do 67%. Niestety, tendencja ta nie powtórzyła się w kolejnych latach. Najbardziej skuteczne są u dzieci i młodzieży z nadmierną akomodacją. U osób będących w tej wąskiej grupie, stwierdzono zmniejszenie narastania krótkowzroczności do 44% w ciągu trzech lat. Nie jest w pełni jasne, dlaczego dwuogniskowe soczewki w pewnym stopniu sprawdzają się przy spowalnianiu postępu wady. Prawdopodobnie jest to związane z tworzeniem dodatkowego ogniska krótkowzroczności w obwodowej części siatkówki oka.

Czy są jakieś skutki uboczne?

Dzieci i młodzież bez problemu mogą używać soczewek dwuogniskowych o płynnym przejściu, ponieważ świetnie się do nich adaptują. Ich atrakcyjność w spowolnieniu narastania krótkowzroczności może być ograniczona poprzez częste przypadki zsuwania się okularów z ich wyznaczonej pozycji na twarzy. Skutkuje to pogorszeniem ostrości wzroku do momentu ponownego ustawienia okularów w odpowiedniej pozycji.

Jaki zbudowane są szkła dwuogniskowe o płynnym przejściu do kontroli krótkowzroczności?

Szkła tego typu są polecane do oprawek okularowych, w celu spowolnienia narastania krótkowzroczności. Zwykła, jednoogniskowa soczewka okularowa jest tak zaprojektowana, aby w całym obszarze moc optyczna była taka sama. Tym samym, w każdym punkcie zapewnia dobrą ostrość wzroku do dali i bliży. Dwuogniskowe soczewki okularowe do kontroli krótkowzroczności mają odmienną konstrukcję. W górnej i środkowej części mają moc do dali. W dolnej i obwodowej części moc do bliży. Pomiędzy tymi obszarami występuje wąski obszar płynnego przejścia. Tym samym górna część soczewki okularowej służy do ostrego widzenia z daleka, dolna część zaś zapewnia ostre widzenie tylko przedmiotów bliskich.

Soczewka okularowa dwuogniskowa o płynnym przejściu do kontroli krótkowzroczności.

Do góry