Relaksacyjne soczewki okularowe

Co to są okulary relaksacyjne do kontroli krótkowzroczności?

Okulary relaksacyjne powodują rozogniskowanie obwodowe oraz zmniejszają napięcie akomodacji przy pracy z bliska i w ten sposób hamują narastanie krótkowzroczności. Odległe obiekty widoczne są ostro w środkowej części szkła okularowego, bliskie natomiast w obwodowej części. Należy nosić je tak długo, jak długo istnieje ryzyko narastania krótkowzroczności. Krótkie przerwy w ich używaniu nie wpłyną negatywnie na cały proces leczenia. Szkła tego typu są polecane w celu spowolnienia narastania krótkowzroczności.

Jakie są efekty noszenia okularów relaksacyjnych u osób z krótkowzrocznością?

Noszenie tego typu okularów spowalnia narastania wady wzroku. Według wiarygodnych prac naukowych, w okresie 3 lat wykazywały one skuteczność zmniejszenia narastania wady wzroku. Najbardziej skuteczne są one u dzieci i młodzieży. U pacjentów będących w tej grupie, stwierdzono zmniejszenie narastania krótkowzroczności do 60% w porównaniu ze zwykłymi okularami.

Czy są jakieś skutki uboczne?

Dzieci i młodzież bez problemu mogą używać szkieł okularowych relaksacyjnych, ponieważ świetnie się do nich adaptują. Ich skuteczność w spowolnieniu narastania krótkowzroczności może być ograniczona poprzez częste przypadki zsuwania się okularów z ich wyznaczonej pozycji na twarzy. Powoduje to pogorszeniem ostrości wzroku aż do momentu ponownego ustawienia okularów w odpowiedniej pozycji.

Jak zbudowane są soczewki relaksacyjne do kontroli krótkowzroczności?

Szkła tego typu są polecane w celu spowolnienia narastania krótkowzroczności. Zwykłe, jednoogniskowe okulary są tak zaprojektowane, aby w całym obszarze moc optyczna była taka sama. Tym samym, w każdym punkcie zapewniają dobrą ostrość wzroku do dali i bliży. Relaksacyjne soczewki okularowe do kontroli krótkowzroczności mają odmienną konstrukcję. W środkowej części mają moc do dali a w obwodowej części posiadają strefę rozogniskowania o mniejszej mocy. Taka konstrukcja powoduje, że centralna część szkieł okularowych służy do ostrego widzenia z daleka, peryferyczna część zapewnia ostre widzenie z bliska (np. książka, komórka czy komputer).

schemat okulary zmienione

Do góry